1

Nyheter

Jämfört med AC -induktionsmotor har borstlös likströmsmotor följande fördelar:

1. rotorn antar magneter utan spännande ström. Samma elektriska kraft kan uppnå större mekanisk effekt.

2. rotorn har ingen kopparförlust och järnförlust, och temperaturstegringen är ännu mindre.

3. start- och blockeringsmomentet är stort, vilket är fördelaktigt för det momentana vridmoment som krävs för ventilöppning och stängning.

4. motorns utgångsmoment är direkt proportionellt mot arbetsspänningen och strömmen. Vridmomentdetekteringskretsen är enkel och pålitlig.

5. genom att justera medelvärdet för matningsspänningen via PWM kan motorn justeras smidigt. Hastighetsreglerande och drivande effektkrets är enkel och pålitlig, och kostnaden är låg.

6. genom att sänka matningsspänningen och starta motorn med PWM kan startströmmen reduceras effektivt.

7. motorns strömförsörjning är PWM -modulerad likspänning. Jämfört med sinusvågens växelströmsförsörjning till växelströmsmotor med variabel frekvens producerar dess varvtalsreglering och drivkrets mindre elektromagnetisk strålning och mindre harmonisk förorening i nätet.

8. med hjälp av sluten varvtalsregleringskrets kan motorvarvtalet ändras när lastmomentet ändras.


Posttid: 01-01-2021